In de Kenniswerkplaats komen regio, onderwijs en onderzoek samen om creatieve en nieuwe oplossingen te vinden voor regionale vraagstukken. Alle projecten dragen bij aan duurzame ontwikkeling van de regio.
Kenniswerkplaats: meerwaarde voor het onderwijs

De Kenniswerkplaats is een geschikte werkvorm voor studenten en docenten die op zoek zijn naar meerwaarde in hun onderwijs. De Kenniswerkplaats heeft een groot netwerk in de regio: ondernemers, overheden, bewoners, maatschappelijke organisaties en onderzoekers zijn betrokken bij projecten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er draagvlak voor de projecten is. Ze worden in en mét de regio uitgevoerd. De mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren zijn vanaf het begin betrokken bij ontwikkelingen in hun eigen gebied.

Voor wie?

Kenniswerkplaatsprojecten zijn geschikt voor studenten in het (v)mbo, hbo en wo binnen het groene en het niet-groene onderwijs. Dit kan in (project) vakken, maar ook in de vorm van stages, scripties of minoren.
Om een waardevolle bijdrage te leveren aan vraagstukken uit de regio streeft de Kenniswerkplaats naar samenwerking tussen verschillende opleidingen, leerjaren en onderwijsinstellingen.

Meer informatie studenten & docenten

Ben je student en wil je meer weten over de Kenniswerkplaats? Neem dan contact op met een Kenniswerkplaats bij jou in de buurt.