Logo kwp nof

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een samenwerkingsverband tussen de provincie Fryslân, de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Tytsjerksteradeel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Ferwerderadeel en de kennisinstellingen Nordwin College, Van Hall Larenstein en Wageningen University.

Thema's

In de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân wordt gewerkt aan de thema’s uit het gebiedsprogramma van de
Agenda Netwerk Noord Oost (ANNO)

  • Economie, Recreatie en Toerisme
  • Sociaal en Leefbaar
  • Ruimte en Infra

Binnen deze thema’s werkt de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân aan verschillende programma’s en projecten op het gebied van water, placekeeping, kringlopen en zorg waarbij de vragen uit de regio centraal staan.
De Kenniswerkplaats is leadpartner van het Europese project Vital Rural Area.

Onderwijs

Op dit moment wordt samengewerkt met studenten en docenten van Nordwin College, Van Hall Larenstein Leeuwarden, Wageningen University en met de NHL.