Het netwerk van Kenniswerkplaats bestaat uit regionale partijen, onderwijs en onderzoek. Samen werken zij aan vraagstukken uit de regio. Per regio verschilt de samenstelling van dit netwerk.
Regionale partijen

In de Kenniswerkplaats zijn onder andere de volgende organisaties actief:

 • Lokale en regionale overheden: provincies, gemeenten en waterschappen;
 • Ondernemers: MKB, grote bedrijven, Kamer van Koophandel, adviesbureaus, Syntens en Greenports;
 • Non-profit organisaties: welzijnsorganisaties, belangenorganisaties, stichtingen en verenigingen.

De Kenniswerkplaats draagt bij aan het beantwoorden van regionale vraagstukken en creëert nieuwe samenwerkingsverbanden. Door samen te werken met studenten ontmoeten organisaties potentiële nieuwe werknemers en doen ze nieuwe ideeën op.

Regionale partijen kunnen voor samenwerking met Kenniswerkplaats en onderwijsinstellingen contact opnemen met de betreffende regio.

 

Onderwijsinstellingen

Bij elke Kenniswerkplaats zijn lokale (v)mbo- en regionale hbo-instellingen aangesloten. Dit zijn scholen van het groene en niet-groene onderwijs. Namens het wetenschappelijke onderwijs is Wageningen University betrokken bij alle Kenniswerkplaatsen. Een aantal andere universiteiten zijn (regionaal) betrokken bij één of meerdere Kenniswerkplaatsen. Studenten en docenten van de kennisinstellingen werken via vakken, stage of scriptie aan regionale vraagstukken in de Kenniswerkplaats.

Onderzoeksinstellingen

Verschillende onderzoeksinstellingen, waaronder de onderzoeksinstituten van Wageningen UR, maken onderdeel uit van Kenniswerkplaats. Via onderzoeksopdrachten werken zijn aan duurzame regionale ontwikkeling.

 

 

 • "De actieve inbreng van de Kenniswerkplaats zorgt ervoor dat Wetterwâlden niet het zoveelste recreatieproject wordt maar kan uitgroeien tot een plek van duurzame vernieuwing. De Kenniswerkplaats verbindt studenten met concrete kansen in hun eigen regio”

  Commissie Wetterwalden Butenfjild

   

 • "Als het lukt, snijdt het mes aan twee kanten. De student leert in een praktijksituatie en krijgt tegelijkertijd mee wat er speelt in de regio. En de kennisinstellingen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio."

  Rosalie Rooze,
  Kenniswerkplaats Veenkoloniën

 • "Het rekenmodel dat is ontwikkeld in de Kenniswerkplaats is een geweldige tool voor de communicatie met onze inwoners over de kosten en opbrengsten van duurzame energie"

  Peter van der Veen,
  beleidsmedewerker gemeente Aa&Hunze
 • "Kenniswerkplaats biedt studenten een uitdagende leeromgeving"

  Raoul Beunen,
  onderzoeker en docent Wageningen University
 • "Mijn ervaring met de Kenniswerkplaats is positief. Het is belangrijk om jonge mensen, studenten, te betrekken bij vraagstukken die leven bij sectoren in de arbeidsmarkt. Dat geeft inzicht bij de studenten als het gaat om oplossingsgerichtheid, praktijkgericht denken en het verbinden van de theorie met de praktijk."

  Wout van Vulpen,
  secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâ
  lden