De aanpak van de Kenniswerkplaats is gebaseerd op 'leren in, met en van de praktijk'. In projecten wordt nieuwe kennis gecreëerd en doorgegeven (action learning/research). Van en met elkaar leren staat centraal. Alle deelnemers brengen hun eigen wensen, kwaliteiten, kennis en creativiteit mee.

 

Werkwijze

 • Elke Kenniswerkplaats werkt aan verschillende thema's die hoog op de regionale agenda staan.
  Voorbeelden van thema's zijn: biobased economy, duurzame energie, water, leefbaarheid, landbouw en toerisme & recreatie.
   
 • Binnen deze thema’s worden - door Kenniswerkplaats en vraageigenaren - verschillende deelprojecten benoemd.
 • Studenten en docenten van verschillende onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) en onderzoekers werken aan deze projecten. Zij doen dit in samenwerking met regionale partijen.
 • Het delen, ontwikkelen en toepassen van kennis staat centraal in de Kenniswerkplaats.

De Kenniswerkplaatsmethodiek komt voort uit het lectoraat Regionale Transitie van Hogeschool Van Hall Larenstein en heeft een vervolg gekregen in het programma Regionale Transitie van de Groene Kennis Coöperatie. De basis voor de Kenniswerkplaatsmethodiek is gelegd door toenmalig lector Willem Foorthuis.

 

 

 

 • "De actieve inbreng van de Kenniswerkplaats zorgt ervoor dat Wetterwâlden niet het zoveelste recreatieproject wordt maar kan uitgroeien tot een plek van duurzame vernieuwing. De Kenniswerkplaats verbindt studenten met concrete kansen in hun eigen regio”

  Commissie Wetterwalden Butenfjild

   

 • "Als het lukt, snijdt het mes aan twee kanten. De student leert in een praktijksituatie en krijgt tegelijkertijd mee wat er speelt in de regio. En de kennisinstellingen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio."

  Rosalie Rooze,
  Kenniswerkplaats Veenkoloniën

 • "Het rekenmodel dat is ontwikkeld in de Kenniswerkplaats is een geweldige tool voor de communicatie met onze inwoners over de kosten en opbrengsten van duurzame energie"

  Peter van der Veen,
  beleidsmedewerker gemeente Aa&Hunze
 • "Kenniswerkplaats biedt studenten een uitdagende leeromgeving"

  Raoul Beunen,
  onderzoeker en docent Wageningen University
 • "Mijn ervaring met de Kenniswerkplaats is positief. Het is belangrijk om jonge mensen, studenten, te betrekken bij vraagstukken die leven bij sectoren in de arbeidsmarkt. Dat geeft inzicht bij de studenten als het gaat om oplossingsgerichtheid, praktijkgericht denken en het verbinden van de theorie met de praktijk."

  Wout van Vulpen,
  secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâ
  lden