Door het verbinden van regionale partijen en onderwijs biedt Kenniswerkplaats de mogelijkheid om te werken aan complexe vernieuwingsprocessen in de regio. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een vitale leef- en werkomgeving. Behoud van identiteit, sociale cohesie en een ondernemende en concurrerende economie staan hierbij centraal.
Voor het onderwijs

De Kenniswerkplaats zorgt ervoor dat de onderwijsinstelling een verbinding kan maken en houden met werkgevers in de regio. Ook maakt de Kenniswerkplaats samenwerking tussen verschillende studierichtingen en onderwijsniveaus mogelijk. Studenten spelen een belangrijke rol binnen de Kenniswerkplaats, omdat zij beschikken over een frisse blik en vernieuwende ideeën.

 
Voor de regio

Gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties zijn samen met het bedrijfsleven de motor achter regionale ontwikkeling. Ondernemers, overheden, bewoners en maatschappelijke organisaties kunnen bij de Kenniswerkplaats terecht voor advies over verschillende thema's. Kennis vanuit allerlei studierichtingen en studieniveaus kan hierbij van meerwaarde zijn.

Samen met de vraageigenaren uit de regio organiseert de Kenniswerkplaats projecten en programma's, waar actuele vraagstukken centraal staan. Studenten, docenten en onderzoekers zoeken naar antwoorden op deze vragen. Door de samenwerking met de regio ontstaan er producten die goed aansluiten op de behoefte van de regio. Dit leidt tot nieuwe inzichten, die bijdragen aan regionale ontwikkeling.

 


 

 • "De actieve inbreng van de Kenniswerkplaats zorgt ervoor dat Wetterwâlden niet het zoveelste recreatieproject wordt maar kan uitgroeien tot een plek van duurzame vernieuwing. De Kenniswerkplaats verbindt studenten met concrete kansen in hun eigen regio”

  Commissie Wetterwalden Butenfjild

   

 • "Als het lukt, snijdt het mes aan twee kanten. De student leert in een praktijksituatie en krijgt tegelijkertijd mee wat er speelt in de regio. En de kennisinstellingen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio."

  Rosalie Rooze,
  Kenniswerkplaats Veenkoloniën

 • "Het rekenmodel dat is ontwikkeld in de Kenniswerkplaats is een geweldige tool voor de communicatie met onze inwoners over de kosten en opbrengsten van duurzame energie"

  Peter van der Veen,
  beleidsmedewerker gemeente Aa&Hunze
 • "Kenniswerkplaats biedt studenten een uitdagende leeromgeving"

  Raoul Beunen,
  onderzoeker en docent Wageningen University
 • "Mijn ervaring met de Kenniswerkplaats is positief. Het is belangrijk om jonge mensen, studenten, te betrekken bij vraagstukken die leven bij sectoren in de arbeidsmarkt. Dat geeft inzicht bij de studenten als het gaat om oplossingsgerichtheid, praktijkgericht denken en het verbinden van de theorie met de praktijk."

  Wout van Vulpen,
  secretaris vereniging Noardlike Fryske Wâ
  lden